Ubicació i contacte

Grup de Tràfic de Membranes i Annexina A6
Prof. Carlos Enrich i Bastús

e-mail: enrich@ub.edu

telèfon: +34 93402 1908

fax: +34 93402 1907

Grup de Senyalització d'EGFR i Calmodulina
Dr. Francesc Tebar Ramon

e-mail: tebar@ub.edu

telèfon: +34 93227 5400 ext. 3337

fax: +34 93402 1907

Grup de Tràfic de Lípids i Malalties
Dr. Albert Pol Sorolla

e-mail: apols@ub.edu

telèfon: +34 93227 5400 ext. 3337

fax: +34 93402 1907

Departament de Biologia Cel · lular, Immunologia Neurociències i
Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Facultat de Medicina
Universitat de Barcelona (UB)

CELLEX planta 1B
Carrer Casanova, 143
08036 Bacelona (ESPANYA)

Parada d’Hospital Clínic de la linia 5 (L5) del metro

qr

Imagen de seguimiento