Grup de Tràfic de Membranes i Annexina A6

Interessos de Recerca

Our group is interested on the molecular basis of membrane traffic in mammalian cells. This basic research is important for the understanding of a number of diseases including cancer, diabetes, and heart disease or in liver disorders.


S'estudia la regulació d'una varietat d'aspectes de la proteïna i el tràfic de colesterol i la transducció de senyal en el compartiment endocítica, una estació de classificació i processament de proteïnes interioritzat per les cèl·lules, així com al llarg de la via secretora post-Golgi.

 

El nostre major projecte d'execució es refereix a una anàlisi de tràfic de membrana al llarg de la via endocítica i, en particular per estudiar el paper d'un membre de la família de l'anexina, anexina A6 (AnxA6). Anexinas són una família multigènica conservat evolutivament amb papers en el tràfic de vesícules, metabolisme dels fosfolípids, la dinàmica d'actina, l'apoptosi i la transformació cel·lular.

Imagen de seguimiento