DIRECTORI

Grup de Tràfic de Membranes i Annexina A6
Carlos Enrich, PhD
Cap de Grup, Professor UB
Carles Rentero, PhD
Lecturer Tenure Track Serra Hunter Programme
Teresa Royo, PhD
Investigadora Post-Doctoral Torres Quevedo
Maria Molinos
Tècnic de laboratori
Elsa Meneses Salas
PhD student
Patricia Blanco Muñoz
PhD student
EGFR i calmodulina de senyalització del grup
Francesc Tebar Ramon, PhD
El líder del grup, Professor Associat UB
Albert Chavero Pieres
PhD student
Grup de tràfic de lípids i malaties relacionades
Albert Pol, PhD
Group Leader, ICREA Professor
Marta Bosch, PhD
Investigador post-doctoral
Alba Fajardo
Frederic Morales Paytuví
PhD student
Albert Gubern Burset, PhD
Postdoctoral position
Imagen de seguimiento