20 anys estudiant la regulació de trànsit de membrana

Durant els darrers 20 anys hem estudiat el paper i la funció d'una varietat de molècules involucrades en la regulació del trànsit de membrana. La calmodulina, caveolina, annexina A6, el colesterol o el receptor d'EGF s'han utilitzat com a paradigma per disseccionar les vies intracel·lulars i els compartiments de cèl·lules polaritzades i no polaritzades, així com en models animals.

 

Per mitjà de microscòpia electrònica i confocal, biologia molecular, bioquímica, fraccionament subcel·lular i una varietat de tècniques avançades hem disseccionat el compartiment endocític, estudiat els cossos lipídics i el reticle endoplasmàtic, i examinat l'estructura dels microdominis de membrana.

 

L'objectiu és entendre com els senyals en la superfície cel·lular són traduïts per desencadenar reaccions que condueixen a canvis metabòlics i la proliferació, i com els defectes en aquests mecanismes causen malalties.

Imagen de seguimiento